Fjäril Voortuin

August 22, 2021 by No Comments

 

Jag önskar att många skulle bygga en fjärilsträdgård i år. Gatan blir gladare. Och många fjärilsfarmar erbjuder vackra blomsterodlingar till din stad eller by där fjärilar och bin hittar sin väg. Blommor och fjärilar gör alla glada.
Skriv under förslaget
Du kan göra din egen design för din vestibul. Mät din trädgård och gör en våg på papper. Rita en befintlig växt som ett träd. Skapa sedan ett fint mönster av öar och cirklar. Om du behöver en stig genom trädgården (till exempel gjord av trädbark), rita den också. Snart kommer olika typer av blommande växter att planteras på ön. Ta bort så många stenar som möjligt från din trädgård. Och bli av med alla fula växter. Fjärilshallen består av växter och buskar som är av intresse för fjärilar. Om du har andra växter, bestäm om du vill behålla dem. Lämna träden ändå, de är attraktiva för fåglar. Det enklaste man kan göra är att göra en skallig del. Tog bort fula barrträd och tallar. De har kämpat i åratal och det går inte längre att få ut en snygg modell av dem. Dessutom är barrträd inte en intressant buske för fjärilar. Efter rengöring stod två träd kvar. Markförbättring
Ge bra jord. Köp gödslad trädgårdsjord och se till att du har bra växtmaterial i din nya vestibul. Du kan ofta plantera i trädgårdens jord. Om jorden är mycket fattig eller tilltäppt, använd ett annat jordbehandlingsmedel. Det var inte nödvändigt för oss. Du kan också lägga trådar eller markera öarna med stickor. Det är bara ett verktyg, så att du kan se var du ska plantera det senare. Tänk också på hur du vill skilja dig från dina grannar. Jag valde några gröna vikväxter. Men vill de också ha en fjärilsträdgård kan man ha det trevligt med dem. Plantageplan
Nedan finns en lista över trädgårdsväxter som är attraktiva för fjärilar. De flesta av dessa växter kan planteras i alla typer av jordar (lerjordar, torvjordar, sandjordar, etc.). Du kan hitta fler varianter på internet. Gör roliga färgkombinationer.
Många fjärilsblommor blommar från vår till höst. Om du också behöver en vacker trädgård på hösten, plantera höstblommor och prydnadsgräs. Prydnadsgräs kan vara mycket stort. Tänk på det här. Pennisetum finns även som liten växt ca 20-40 cm. Gör det inte svårare än så. Börja med att köpa några växter och plantera fler senare om det behövs. Du kan också börja med en begränsad budget. Du kan också plantera en blandning av första klass blommor. På så sätt kan du snabbt och billigt få en fjärilsträdgård.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *