logo

Skribenter på NonprofitPR.se

Kommunikation för organisationer som inte vill tjäna pengar, utan tjäna ett större syfte; som vill förbättra det samhälle eller den värld de är en del av.

På bloggen nonprofit.se samlas skribenter som i sin vardag på olika sätt arbetar med kommunikation, marknadsföring, pr, reklam. Vi som skriver har olika bakgrunder från den ideella sektorn, en gemensamma nämnare är att vi alla på något sätt arbetar  professionellt med eller studerar inom bloggens ämnesområde. Skribenternas erfarenheter från både näringslivet och ideell sektor skapar nya perspektiv och inspirerar; för dig som arbetar med kommunikation i ideell sektor, för dig som sitter i en styrelse, för dig som är nyfiken på hur gamla folkrörelser och nya organisationer utvecklas i en digital samtid.

 

Fredrik Larsson

Fredrik Larsson papperstigerFredrik har en lång bakgrund i Scoutrörelsen. I över tio år har han arbetat ideellt med kommunikationsfrågor i Scouternas nationella organisation. Bland annat som ideskapare av och projektledare för Scouternas Dialogprojekt och styrelseledamot för Scouterna och som ordförande för Svenska scoutförbundets styrgrupp för kommunikation.

Till vardags arbetar Fredrik med marknadsföring i  näringslivet med marknadsföring, PR och varumärkesbyggande, med särskild spetskompetens inom i digitala kanaler.
    

Karin Ahlgren

Karin AhlgrenKarin är utbildad informatör och teknisk informatör samt inom marknadsföring, marknads-PR och interkulturell kommunikation. Karin är projektledare ut i fingerspetsarna och för henne är det viktigt att det hon arbetar med har ett syfte som går hand i hand med det hon själv tror på och tycker är viktigt. Därför har hon arbetat i flera organisationer, professionellt och ideellt.

Till vardags arbetar Karin på Prevent med kommunikationsplanering, omvärldsbevakning och PR och har tidigare varit på bland annat Scouterna och SMU.
    

Josefine Larsson

Josefine LarssonJosefine intresseras av information och kommunikation i största allmänhet, och att utöva i synnerhet. I bagaget finns en Master in Communication vid Göteborgs Universitet och har en kandidatexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap.

Hon är engagerad i Scoutrörelsen och Nykterhetsrörelsen, bla tidigare som ordförande för Scouterna. Idag arbetar Josefine som Verksamhetsansvarig på tankesmedjan Nocturum.
    

Erik Adell Hellström

Erik Adell HellströmErik är ideellt engagerad som sammankallande för Scouternas Kommunikationsgrupp, och har arbetat med Scoutrörelsens kommunikation i snart fem år. Han är även styrelseledamot i European Law Students Associations lokalavdelning i Stockholm där han har ansvar för kontakt med framtida arbetsgivare, andra organisationer och myndigheter.

Utöver ideellt engagemang läser Erik juridik och ekonomi. När han inte pluggar arbetar han med allmänhetskontakt på Utbildningsdepartementet och driver sedan flera år kommunikationsbyrån ErHel Vision som bland annat fokuserar på att maximera effekten av de resurser som finns tillgängliga. Något som bland annat lett till att han brinner för effektiv digital kommunikation.