Öva att formulera dig kort på Twitter

Vi har tidigare skrivit om vikten av budskapsformulering, att ni på ett kort och koncist sätt ska kunna formulera vad det ni vill säga.  Copyblogger tipsar om att Twitter är ett utmärkt sätt att bli en bättre skribent eftersom du måste formulera dig på 140 tecken. 

Använder ni er av Twitter för att nå ut till era medlemmar och andra intressenter?
Vi på Nonprofit finns på Twitter och twittrar om nya inlägg på bloggen men också om andra tips som inte alltid når bloggen. Om ni kommit fram till att Twitter inte är rätt kanal för er organisation så kanske ni som privatpersoner ska testa och öppna konton för att öva er just i budskapsformulering. 

Jag rekommenderar er att läsa Copybloggers inlägg: http://www.copyblogger.com/twitter-writing/.